top of page
ERP.png

Uw selectietraject

Powered by

horsum-logo-negWhite-cmyk.png

Aanpak

Uw identiteit, uw probleemstelling en uw verwachtingen staan centraal.
Elk selectietraject start dan ook met een kennismaking, die de basis vormt van een transparante scope, planning en prijs op maat.

PMT_M69_02.png

Hierna doorlopen we samen 3 stappen:

 

 1. Business assessment: in kaart brengen van uw (toekomstige) processen en systeemvereisten.

 2. Digitale selectie: keuze van de passende IT-oplossing en -partner die het best aansluit bij uw noden.

 3. Implementatie: ondersteuning tijdens het implementatietraject.

1. Business Assessment

De business assessment vormt het voorbereidingstraject van uw digitale selectie. Hoe?
Door uw toekomstige bedrijfsprocessen, volgend uit uw bedrijfsstrategie, in kaart te brengen.
Zo sluit de uiteindelijke leverancierskeuze aan bij uw specifieke systeemvereisten.

Want uw bedrijfsprocessen van morgen bepalen het lastenboek van vandaag. 

 

Deze business assessment schenkt daarom ook aandacht aan de:

 • juiste KPI’s en rapporten die het IT-systeem moet voortbrengen;

 • opzet van masterdata governance;

 • toekomstige IT-architectuur

2. Digitale selectie
demo.png

 

U krijgt een longlist aan IT-leveranciers gevolgd door de: 

 • ondersteuning tijdens de informatieaanvragen (RfI);

 • organisatie van kennismakingsgesprekken;

 • onafhankelijke evaluatie.

 

Samen herleiden we de longlist zo tot een shortlist


Deze leveranciers geven een demosessie aan de hand van opgedragen scenario’s (Proof of Concept) ontwikkeld voor uw specifieke onderneming. Samen analyseren en evalueren we de offertes.

Wat krijgt u concreet?

Ontwerp van uw toekomstige processen en data-architectuur

Business Flat-17.png

De business assessment biedt u een helikopterview van uw organisatie.
Zo verkrijgt u:

 • gestructureerde inzichten in uw bedrijf en bedrijfsstrategie ;

 • toekomstige bedrijfsprocessen: end-to-end, van het begin tot het einde;

 • passende data-architectuur (in verschillende levels).

 

Dit definieert daarnaast alle benodigde modules voor de digitale selectie. 

Lastenboek: uw checklist

Business Flat-18.png

Uw lastenboek verzamelt alle geïdentificeerde IT-functionaliteiten die volgen uit uw toekomstige bedrijfsprocessen. We prioritiseren deze voor u via het MoSCoW-principe (must have/nice to have) .

Adviesrapport: uw verbeteropportuniteiten

Business Flat-28.png

Uw adviesrapport bundelt opportuniteiten en aanbevelingen tot verbetering op korte en lange termijn, zowel digitaal als niet-digitaal. Het steunt op de operationele werkelijkheid, door interviews en een interactieve verbeterworkshop met uw medewerkers.

Digitale selectie: uw gids door het IT-landschap

Business Flat-22.png

U vergelijkt geen appelen met peren. U krijgt:

 1. Een overzicht van IT-software en -leveranciers die aansluiten bij uw specifieke noden.

 2. Gepersonaliseerde demo's van de leveranciers. Hiervoor stellen wij een specifiek scenario (Proof of Concept) op.

 3. De berekening en vergelijking van de Total Cost of Ownership (TCO).

U krijgt meer waar voor uw geld door bijstand tijdens de contactmomenten en contractonderhandelingen met de leveranciers. Een uitvoerige overdracht aan de gekozen IT-partner (met implementatieroadmap) geeft het startschot van uw implementatietraject.

Implementatieondersteuning: uw klankbord

Business Flat-34.png

U neemt een ervaren partner onder de arm als klankbord of adviserende partij tijdens het implementatietraject. We stellen de implementatiekeuzes van de leverancier altijd kritisch in vraag, of weerleggen ze zelfs. Altijd vanuit een businessperspectief.

Zo weet u precies wat u tekent.

 

Bovendien blijven de scope, planning, budget en beloofde functionaliteiten continu bewaakt.

3. Implementatie

 

Ook tijdens de implementatie door de leverancier beschikt u over een klankbord of adviserende partner. Zo blijven de werkwijze, scope, budget en vooruitgang bewaakt.

PMT_M69_03.png
Hebt u geen helpende maar een reddende hand nodig? 

Hebt u uw ERP-pakket en leverancier al geselecteerd? 

Maar verloopt de implementatietraject stroef?

Groeit de projectmoeheid en hebt u nood aan een herlancering?

Uw IT-project verdient een succesvolle recovery

Betaal minder en vraag uw subsidie aan

Uw digitaal transformatietraject komt deels in aanmerking voor de Vlaamse KMO-portefeuille.

KMO-portefeuille-logo.png
bottom of page