top of page

Mensgericht digitaliseren


Wanneer u als organisatie nadenkt over uw digitale transformatie, stelt u zich ongetwijfeld vragen zoals ‘welk systeem hebben wij nodig?’, ‘welke technologie kan ons ondersteunen?’ en ‘hoe gaan we onze processen in dit nieuwe systeem implementeren?’


Zelfs als u deze vragen goed beantwoordt, kan een implementatie alsnog mislopen. Een IT-implementatie is een veranderproces waarbij veel (inter)menselijke factoren een rol spelen.


Dit menselijke proces blijft vaak onderbelicht in de roadmap van een digitale transformatie.


Om u hierin bij te staan heeft ETION, in samenwerking met Artevelde hogeschool en ESF Vlaanderen een toolbox uitgewerkt om als bedrijf dit menselijke proces aan te pakken. We lichten hierna de belangrijkste bouwstenen van dit veranderproces toe en verwijzen graag naar de website www.mensgerichtdigitaliseren.com waar u alle tools vindt om hiermee binnen uw organisatie aan de slag te gaan.


1. HET ECOSYSTEEM


De eerste oefening die u als organisatie maakt, is het in kaart brengen van het ecosysteem aan actoren dat bij uw digitale transformatie betrokken is. Welke rol zullen zij spelen en wat zijn hun onderlinge relaties? Deze stap is van belang om te vermijden dat bepaalde actoren ondergewaardeerd worden in het proces. We zien in de praktijk vaak dat bepaalde divisies oververtegenwoordigd zijn (vb. productie of finance) en dat andere divisies daardoor soms te laat bij het selectie- en implementatieproces uitgenodigd worden. In uw digitale transformatieproces bent u niet op zoek naar een systeem voor één divisie, maar voor uw volledige end-to-end processen.

2. COLLECTIEVE VISIE


Eenmaal u alle actoren in kaart heeft, werkt u in groep een visie op digitaal werken uit. Door samen klaarheid te scheppen over het waarom en wat van de transformatie, ontwerpt uw organisatie de digitale toekomst mét uw medewerkers (en partners) in plaats van voor hen. Dit creëert een hogere mate van ownership en betrokkenheid.


3. CULTUUR EN WAARDEN


Met uw medewerkers en partners gaat u de impact van de aankomende digitale transformatie op de cultuur en waarden van uw organisatie verkennen. U zoekt, samen met het team, pijnpunten en stelt hiervoor concrete acties en ideeën op. Deze worden door het team aangebracht en mee uitgevoerd. De bedoeling van deze stap is om de impact te voorspellen en het effect op uw sociale kapitaal te verbeteren of te omkaderen.


4. HET PROCES


Eenmaal bovenstaand framework is uitgewerkt, duikt u uw digitale transformatie in. Daarbij geven ETION, Artevelde Hogeschool en ESF Vlaanderen nog 10 onderstaande tips:


U kan deze tips en hun onderliggende toelichting bekijken op https://www.mensgerichtdigitaliseren.com/proces.

Vindt u het moeilijk om hier als organisatie zelf mee aan de slag te gaan? Heeft u nood aan extra begeleiding bij uw digitale veranderproces? horsum kan u bijstaan. Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.


Horsum is lid van ETION, het forum voor geëngageerd ondernemen. ETION engageert zich tot een visionaire en inhoudelijke bijdrage aan de samenleving. Als ideeënbeweging werkt ETION rond thema’s die relevant zijn voor het bedrijfsleven. Steeds met de blik op de toekomst. Economische inzichten en ethische reflectie vloeien hier samen. ETION is een netwerk van communities waar authenticiteit, vertrouwen en kwetsbaarheid de sleutelwoorden zijn. ETION verwelkomt mensen met bewegingskracht uit organisaties met veranderkracht. www.etion.be

Elias Goethals - 17 februari 2023

Comments


bottom of page